Igazságügyi szakértés


Igazságügyi szakértői cégjegyzékben bejegyzett gazdasági társaságunk szakterületei:

 • épületszerkezet;
 • építéstechnológia;
 • beruházás, beruházás lebonyolítás, építésgazdaság, építésszervezés;
 • ingatlan-értékbecslés

Az építészeti igazságügyi szakértés területén készítünk műszaki szakértői véleményeket. Szakértői munka irányulhat építéssel és kivitelezéssel kapcsolatos minőségellenőrzésre, hibafeltárásra, kivitelezői munkák kontrollálására, esetleg a műszaki státusz dokumentálására. A szakértő igénybe vétele akkor szükséges, ha a bizonyítás szempontjából fontos, meghatározó tények konstatálásához különleges szakismeret, igazságügyi szakértés szükséges. Az igazságügyi szakértés sok esetben fontos információt nyújthat a különféle eljárások véghezviteléhez. Az OST-BAU Kft. évek óta foglalkozik igazságügyi szakértői vélemények készítésével, így magas szakmai tapasztalattal nyújt szolgáltatást az ügyfelei számára. Az ehhez szükséges szakmai végzettség és tapasztalat is rendelkezésünkre áll, a legújabb elvárásoknak megfelelni tudás érdekében a szakmai továbbképzéseken és akkreditációkon való részvételünk folyamatos.


Milyen esetben van szükség igazságügyi szakértésre?


A szakértő igénybe vétele akkor szükséges, ha a bizonyítás szempontjából fontos, meghatározó tények konstatálásához különleges szakismeret, igazságügyi szakértés szükséges. Az igazságügyi szakértés sok esetben fontos információt nyújthat a különféle eljárások véghezviteléhez.


Az igazságügyi szakértő bevonása szükséges lehet a következő esetekben:


Hiány, tervezésből, kivitelezésből adódó meghibásodás, ár illetve jogi nézeteltérés kialakulása esetén:

 • a hiba kivizsgálása és megállapítása
 • a hiba meghatározása
 • szükséges vizsgálatok végzése
 • szakértői megállapítások javaslatok megtétele
 • hiba kijavítása, esetleges hiányok pótlása

Abban az esetben amennyiben nem történik meg a hiba kijavítása, szükségessé válik a megváltozott értékarány megállapítása és minőségi osztályba sorolás, valamint a helyreállításához kapcsolódó esetleges értékcsökkenés mértékének megállapítása.


Szakértői vélemény követelményei:

 • a szakvéleményre vonatkozó jogszabályi előírások maximális betartása
 • az egyetemes építési igazságügyi szakértői módszertan használata, globális alkalmazása
 • tárgyilagosság
 • elfogulatlanság
 • egyszerű világos lényegre törő fogalmazás az ügyfelek miatt elengedhetetlen tartozéka a szakértői véleménynek Figyelembe kell venni, hogy az ügyfelek nem rendelkeznek megfelelő szakági tudással, a szóban forgó területen
 • feltétlen megbízhatósága, amely a vizsgálati metódus megfelelő kiválasztásával és véghezvitelével biztosítható, mivel ezen alapulnak a konzekvenciák és a megállapítások
 • valamennyi felvetődő kérdésre hiánytalan és világos válasz adjon
 • a szakértői vélemény esztétikailag legyen dekoratív, grafikailag színvonalas
 • a vállalt határidőre készüljön el a szakvélemény ,ezzel elkerülhetők a szükségtelen elhúzódások

Egyéb tevékenység:

 • Esetleges kérdések, észrevételek magyarázata
 • Újonnan keletkező, elképzelések, kérdések reflektálása
 • Egyéb szakértői szempont kialakítása
 • Esetenkénti kiegészítő szakvélemény konstruálása
 • Nyilatkozatok megtétele és részvétel jogi vitákon, tárgyalásokon

Építési és kivitelezési hibák:

 • A tervezés során kialakult hiba
 • A kivitelezés során létre jött hiba kivitelezés során keletkezett hiba
 • A használat során keletkezett rendellenesség

A helyszíni kontrollok alkalmával modern XXI. századi eszközök segítik a hatékony gyors pontos munkavégzést pl.:(nedvesség és páratartalom mérő műszerek, fémkereső, teodolit, szintező, távolságmérő műszerek,). A begyűjtött adatok feldolgozása korszerű modern számítógépeken, újgenerációs térinformatikai szoftverek segítségével történik.

Valid HTML 4.01 Transitional Protected by Copyscape Plagiarism Detection